Titlul proiectului: Dezvoltarea activității de editare a LETTPRINT SRL

Scurta descriere a proiectului

Numele beneficiarului: LETTPRINT SRL
Codul MySMIS al proiectului 134057

Scopul proiectului / Obiectivul general al proiectului / Obiectivele specifice ale proiectului: 

Scopul/Obiectivul proiectului este reprezentat de consolidarea pozitiei pe piață a LETTPRINT SRL prin investitii în domeniul competitiv identificat prin CAEN 5819 ”Alte activitati de editare”, complementar activitatii principale a firmei. Obiectivul general al proiectului este în conformitate cu obiectivul pe termen mediu al societății și anume deținerea mixului de tehnologie și servicii care să asigure cel mai bun raport calitate-preț de pe piață, dar și cel mai bun cost de exploatare pentru firmă. Atingerea obiectivelor propuse va avea ca și efect creșterea competitivității economice a firmei contribuind în mod punctual la dezvoltarea sustenabilă a regiunii Vest. 

Obiectivele specifice sunt: 

1. Creșterea capacității de editare materiale pentru publicitate a firmei prin achiziția a 7 echipamente specifice înglobând tehnologii de ultimă generație. 

2. Dezvoltarea activității firmei prin menținerea celor 5 locuri de muncă existente la 31.12.2018 și crearea unui nou loc de muncă pentru o persoană din categorii defavorizate. 

Rezultatele proiectului: 

• Au fost menținute cele 5 locuri de muncă existente la 31.12.2018 și s-a creat un nou loc de muncă pentru o persoană din categoria defavorizată. 

• Achiziționarea a celor 7 echipamente de editare materiale pentru publicitate. (presă digitală de producție color; presă digitală de producție alb-negru; mașină de producție broșuri; mașină de legat; mașină de biguit și fălțuit; mașină de numerotat și micro-perforat; mașină de tăiat.) 

Data semnării contractului de finanțare: 11.09.2020 

Perioada de implementare a proiectului: 11.09.2020 – 30.09.2021

Valoarea totală a contractului de finanțare: 1.444.416,13 lei 

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 807.789,01 lei 

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 142.550,99 lei 

Valoarea finanțării nerambursabile a contractului de finanțare: 950.340,00 lei 

 

Proiectul de finanțare „Dezvoltarea activității de editare a LETTPRINT SRL”, al cărui beneficiar este firma LETTPRINT SRL, a fost co-finanţat prin REGIO – Programul Operaţional Regional, în baza contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de Management, și Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest în calitate de Organism Intermediar. 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro. 

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul firmei LETTPRINT SRL, adresa: Str. Calea Urseni, nr. 109, Municipiul Timișoara, judeţul Timiș, România, cod poştal 300703. 

Persoana de contact: Aurelia Lupăștean, Telefon: 0751-121110; e-mail: office@lettprint.ro; site: www.lettprint.ro; 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.